اینستگرام: Sarvagri

قارچ کش

نمایش:
قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی
اکسی کلرورمس 0 تومان
اسپانیایی(قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی)
اکسی کلرورمس 0 تومان
بهاور(قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی)
اکسی کلرورمس یک کیلویی 0 تومان
پردیس(قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی)
اکسی کلرورمس(میشوکاپ) 0 تومان
قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج
بنومیل 0 تومان
بهاور(قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج)
بنومیل 0 تومان
هامون بذر-قارچکش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده
تبوکونازول پودری(راکسیل) 0 تومان
بهاور(قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه ای)
توپاس (پنکونازول) 60 سی سی 0 تومان
قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج
توپسین ام(تیوفانات-متیل) 1 کیلوگرمی 0 تومان
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH