اینستگرام: Sarvagri

معرفی فروشگاه

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

فروشگاه کشاورزی سرو در سال 1381 در محل مجتمع سم و کود فردوسی شیراز به مدیریت جناب آقای مهندس سروش تنوری افتتاح و با در اختیار داشتن نمایندگی شرکتهای گل سم گرگان، بازارگان کالا، هامون بذر زرین، فروغ دشت، آریا شیمی، بنیان شیمی، شرکت کود پوش صحرا، آرمان سبز، سمیران،  حاصل نوین، سایان و ازهارصبا  عرضه کننده انواع سموم دفع آفات نباتی، کودها، محلولهای بیولوژیک و انواع بذور است.