اینستگرام: Sarvagri

قوانین و مقررات

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

این فروشگاه دارای مجوز رسمی از اتحادیه صنف فروشندگان سموم دفع آفات نباتی و خانگی و گل و بذر و داروهای دامی و طیور می باشد.