اینستگرام: Sarvagri

نمایش:
حشره کش و کنه کش غیر سیستمی
آبامکتین طلایی 0 تومان
حشره كش تماسي و گوارشي و ابقايي
آتابرون 0 تومان
حشره کش شبه هورمونی - تماسی گوارشی
آدمیرال(پایریپروکسی-فن) نیم لیتری 0 تومان
هندی(حشره‌كش تماسي، گوارشي)
آوانت(ایندوکسارب) 250 سی سی 0 تومان
آریا شیمی
آوانت(ایندوکسارب) 60 سی سی 0 تومان
آریا شیمی
آوانت(ایندوکسارب)250 سی سی 0 تومان
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی
اتیون 1 لیتری 0 تومان
حشره کش سیستمیک با اثر تماسی - گوارشی
استارکل 100 گرمی 0 تومان
حشره کشی سیستمیک ، با خاصیت تماسی و گوارشی
افوریا(تیامتوکسام) 1 لیتری و 250 سی سی 0 تومان
حشره كش تماسي – گوارشي
اپلاود 0 تومان
حشره کش تماسی و گوارشی
تاکومی(Flubendimide 20% ) 100 گرمی 0 تومان
حشره كش سيستميك با خاصيت تماسي – گوارشي
تریگارد(سیرومازین) 0 تومان
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH